fbpx

Phải làm gì khi bị Trục xuất khỏi Canada – Removal Orders

Khi một cá nhân nhận được Lệnh Trục xuất, người đó không thể hợp pháp ở lại Canada và phải rời khỏi đất nước. Tùy thuộc vào từng tình huống, lệnh trục xuất có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc sau một quyết định kháng cáo không thành công. Có nhiều dạng trục… Continue reading Phải làm gì khi bị Trục xuất khỏi Canada – Removal Orders