fbpx

Chương trình Định cư Canada diện Start-up Visa (Khởi nghiệp): Mọi điều cần biết

Chương trình được Bộ Di trú Canada đưa ra vào tháng 04/2013 với thời gian thí điểm là 5 năm và chính thức trở thành chương trình định cư Canada vĩnh viễn vào năm 2018. Khác biệt với các chương trình khác, Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada loại bỏ bước cấp “Thường trú nhân… Continue reading Chương trình Định cư Canada diện Start-up Visa (Khởi nghiệp): Mọi điều cần biết