fbpx

Quy định mới về giờ làm việc dành cho sinh viên quốc tế (Kể từ 30 tháng 4, 2024)

Chính phủ Canada vừa đưa ra những quy định mới về giờ làm việc (bên ngoài khu vực trường học) dành cho các sinh viên quốc tế. Chính sách tạm thời cho phép sinh viên làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần bên ngoài trường học đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm… Continue reading Quy định mới về giờ làm việc dành cho sinh viên quốc tế (Kể từ 30 tháng 4, 2024)