fbpx

Thường trú nhân Canada: Quy định và Trách nhiệm

Thường trú nhân (Permanent Resident) của Canada phải mang theo và xuất trình thẻ PR hợp lệ hoặc giấy tờ du lịch thường trú nhân (PRTD) khi lên máy bay hoặc bất kỳ phương tiện di chuyển nào khác để đến Canada. Nếu không có thẻ PR hoặc PRTD, bạn có thể bị từ chối… Continue reading Thường trú nhân Canada: Quy định và Trách nhiệm